AKTUALNOŚCI

14.05.2009

Tuż przed VIII Europejskim Forum Bankowo-Ubezpieczeniowym

„Przeszłość Wyznacza Przyszłość” to tytuł VIII Europejskiego Forum Bankowo-Ubezpieczeniowego, które rozpocznie się 19 maja 2009 r. Organizatorem Konferencji jest Grupa Ubezpieczeniowa EUROPA.


„Niezwykle dynamiczna sytuacja na globalnych rynkach, trendy makroekonomiczne, których skutki są dzisiaj trudne do jednoznacznego i ostatecznego zdefiniowania oraz instrumenty przeciwdziałania negatywnym zjawiskom kryzysowym to kluczowe zagadnienia tegorocznej, ósmej już edycji Europejskiego Forum Bankowo-Ubezpieczeniowego. Zjawiska te, mające ogromny wpływ również na rynki finansowe w Polsce, będą przedmiotem wykładów i prelekcji wybitnych przedstawicieli świata nauki, biznesu i organizacji nadzorujących.” - mówi Jacek Podoba, Prezes TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA. „W obliczu globalnego spowolnienia gospodarczego nasze wieloletnie doświadczenie oraz innowacyjność w tworzeniu nie tylko produktów ubezpieczeniowych ale i modeli współpracy bankowo- ubezpieczeniowej, nabiera jeszcze większej wartości i znaczenia dla całego sektora finansowego w Polsce.”  – dodaje Prezes Jacek Podoba. 

VIII Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe ma charakter ponadsektorowy a dotychczasowe edycje potwierdziły, że stanowią one interesującą, praktyczną i bardzo docenianą platformę wymiany wiedzy i doświadczeń bankowo-ubezpieczeniowych. 

Pryzmat poruszanych zagadnień w kontekście dalszych kierunków rozwoju sektora bankowo-ubezpieczeniowego oraz perspektyw współdziałania w ujęciu zarówno mikro, jak  i makroekonomicznym, a także  wystąpienia Prelegentów zarówno z Polski, jak i zagranicy gwarantują bardzo wysoki poziom merytoryczny Konferencji.

Honorowy patronat nad Forum objął Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Patronem medialnym spotkania zostały: Puls Biznesu, Miesięcznik Finansowy Bank, Gazeta Finansowa oraz Bankier.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017