AKTUALNOŚCI

10.03.2010

2 miliardy przypisu i 90 mln zysku EUROPY

Po trzech kwartałach 2009 roku Grupa Kapitałowa EUROPA osiągnęła kolejny rekordowy wynik. Obie Spółki zarobiły 89,97 mln zł. To 12,4 mln zł więcej niż w takim samym okresie rok wcześniej.


TU na Życie EUROPA SA pozyskała niemal 1,8 mld zł składki przypisanej brutto (wg PSR) w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2009 roku. W tym samym czasie wynik netto TU na Życie EUROPA SA wzrósł o ponad 50% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej i wyniósł ponad 31 mln zł. Obie Spółki istotnie przekroczyły plany przyjęte na ten rok przez Zarząd. „Mimo trudnej sytuacji w sektorze finansowym Spółki osiągają coraz lepsze wyniki w zakresie sprzedaży i wyniku finansowego, utrzymując bardzo silną pozycję wśród liderów rynku – mówi Jacek Podoba Prezes Zarządu TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA. „Działania w obszarze ograniczenia kosztów podjęte już w początkowej fazie kryzysu, wzmocnione szybkim i elastycznym dostosowaniem oferty do zmienionych oczekiwań rynku i nieustający wysiłek w pozyskiwaniu nowych klientów przyniosły wymierny efekt” – podkreśla Prezes Podoba. „Niepewność przyszłości spotęgowana przez kryzys zaowocowała wzmożonym popytem m.in. na oferowane przez Spółkę Życiową produkty ze składką regularną. Entuzjastyczne przyjęcie przez rynek naszych produktów pozwala nam wierzyć, że dalsze innowacyjne rozwiązania, które planujemy uruchomić jeszcze w tym roku, również odniosą sukces” – podsumowuje Prezes Jacek Podoba. TU EUROPA SA po trzech kwartałach 2009 roku zebrała ponad 237 mln zł przypisu (wg PSR), tj. o ponad 33 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypracowany przez Spółkę wynik netto wyniósł niemal 60 mln zł. „Kontynuujemy podbój rynku bancassurance w Polsce. Pozyskaliśmy nowych Partnerów Biznesowych, a z dotychczasowymi poszerzyliśmy zakres współpracy. Wyszliśmy poza sektor bankowy. Kryzys to idealny moment na takie działania" – mówi Krzysztof Rosiński, Wiceprezes TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA, odpowiedzialny za sprzedaż i produkty. „Wprowadziliśmy absolutne innowacje na polski rynek. Produkt PARETO ze składką semiregularną, którego sprzedaż przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania i wyniosła przez ponad 6 miesięcy do dziś blisko 60 mln zł składki zainkasowanej, czy doskonale przyjęty przez rynek produkt Title Insurance, pierwsze tego typu ubezpieczenie w Polsce, które przyniosło w tym roku ponad 28 mln zł składki” – dodaje Wiceprezes Krzysztof Rosiński. „Niespełna dwa miesiące temu wdrożyliśmy oparty o innowacyjną strategię inwestycyjną produkt Wealth Management. Począwszy od pierwszych dni sprzedaży, cieszy się on szczególnym zainteresowaniem inwestorów. To propozycja nie tylko dla osób poszukujących alternatywy wobec produktów strukturyzowanych czy funduszy inwestycyjnych dostępnych na rynku, ale także dla zainteresowanych produktami o krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Produkt przyniósł już niemal 26 mln zł sprzedaży" – podkreśla Krzysztof Rosiński. Konsekwentnie kontynuujemy strategię dywersyfikacji portfela produktowego. Już w najbliższych miesiącach zaproponujemy absolutnie nowatorski produkt, tym razem w mało popularnym segmencie bancassurance SME – podsumowuje Wiceprezes Krzysztof Rosiński. Z wynikiem 89,97 mln zł zysku Grupa osiągnęła 116% dynamiki wzrostu wyniku finansowego netto. Suma bilansowa GK EUROPA po dziewięciu miesiącach bieżącego roku wyniosła ponad 4,2 mld zł. Oznacza to wzrost o niemal 1 mld zł względem roku 2008.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017