AKTUALNOŚCI

10.03.2010

Czas rekompensaty dla Klientów Kopernika

Proces koordynowania formalności, niezbędnych do uzyskania zwrotu kosztów poniesionych przez Klientów upadłego Kopernika, został właśnie sfinalizowany przez TU EUROPA SA.


„Sprawna pomoc Poszkodowanym stanowiła dla TU EUROPA SA cel nadrzędny. Uruchomione procedury umożliwiły szybkie zebranie niezbędnych dokumentów od Klientów Kopernika, a w efekcie usprawnienie przebiegu akcji” – mówi Bogdan Frąckiewicz, Wiceprezes TU EUROPA SA. „Po niespełna 1,5 miesiąca od momentu ogłoszenia upadłości przez biuro podróży Kopernik Sp. z o.o. przekazaliśmy pakiet danych Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, w którego gestii leży sfinalizowanie przedsięwzięcia oraz wypłata świadczeń” – dodaje Wiceprezes Bogdan Frąckiewicz. „Jednocześnie pragnę podkreślić naszą niezmienną gotowość do wypłaty na wezwanie Marszałka środków zgodnych z gwarancją ubezpieczeniową” – podsumowuje Bogdan Frąckiewicz. Stosując się do wytycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego, TU EUROPA SA do dnia 10 września br. odpowiadała za całość działań związanych z kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do wypłaty świadczeń. Wszelkie kolejne zgłoszenia należy kierować bezpośrednio na ręce Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z udzieloną gwarancją ubezpieczeniową, przez TU EUROPA SA zaspokajane będą roszczenia tych Klientów Kopernik Sp. z o.o., którzy podpisali umowy w okresie od 15 marca 2009 roku.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017