AKTUALNOŚCI

17.08.2010

Rekordowe wyniki Grupy Kapitałowej EUROPA po I półroczu 2010 r.

W  pierwszym półroczu 2010 r. Grupa EUROPA z kwotą 70,3 mln zł (wg MSR) osiągnęła wynik finansowy netto o 25% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku ( 56,2 mln zł).


Nowa sprzedaż w pierwszej połowie br. przekroczyła 2,96 mld zł składki przypisanej brutto (wg PSR) , prawie zrównując się z 3 mld zł przypisu za cały ubiegły rok.


Pomimo trudnej dla ubezpieczycieli pierwszej połowy 2010 roku, nasze wyniki są bardzo dobre. Odnotowaliśmy kolejne duże wzrosty zarówno w obszarze sprzedaży, jak i wyniku finansowego netto. W tym czasie wdrożyliśmy wiele nowych  produktów oraz podpisaliśmy liczne kontrakty na ich dystrybucję " -   powiedział Prezes Jacek Podoba. 


Wyniki sprzedaży I półrocza 2010 r. w TU na Życie EUROPA SA wyniosły 2,73 mld zł (składka przypisana brutto wg PSR)*, co oznacza wzrost o ponad 176% w stosunku do I półrocza ubiegłego roku. TU EUROPA SA w rekordowy sposób poprawiła wyniki sprzedaży w porównaniu z 2009 rokiem, kończąc drugi kwartał kwotą 239,6 mln zł (składka przypisana brutto wg MSR), tj. aż o 70% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (140,6 mln zł wg MSR). 

Dynamiczny wzrost sprzedaży Spółki Życiowej jest efektem rosnącego zainteresowania innowacyjnymi rozwiązaniami inwestycyjnymi. Jednocześnie Spółka Majątkowa umacnia swoją pozycję w obszarze bancassurance, a także intensywnie rozwija dystrybucję nowych ubezpieczeń, w tym np. turystycznych oraz Gwarancji Ubezpieczeniowych. Już dzisiaj współpracuje z nami kilkaset biur podróży "– powiedział Krzysztof Mędrala, Wiceprezes Zarządu obu spółek.

Na wynik finansowy Grupy EUROPA w pierwszym półroczu spółki złożyły się wynikami netto w kwotach 36,4 mln zł wg MSR (TU na Życie EUROPA SA) oraz 34,2 mln zł wg MSR (TU EUROPA SA).  

Wzrost zysku netto Grupy jest konsekwencją dynamicznego rozwoju sprzedaży obu spółek, a także umacniania naszej pozycji na polskim rynku zarówno w obszarze bancassurence, którego jesteśmy liderem, jak i osiągniętej za 2009 rok pozycji wicelidera rynku ubezpieczeń życiowych” – powiedział Prezes Podoba.


* Grupa w swojej ofercie posiada produkty, które nie transferują istotnego ryzyka ubezpieczeniowego (są to niektóre produkty z gwarantowaną stopą zwrotu oraz produkty w formie funduszu kapitałowego - unit-linked), w związku z czym nie spełniają definicji kontraktu ubezpieczeniowego w myśl MSSF 4 i zostały zaklasyfikowane jako kontrakty inwestycyjne, wyceniane zgodnie z wymogami MSR 39. PRS -y nie zawierają tego typu  ograniczeń w związku z czym dane dotyczące wartości składki przypisanej brutto w PSR oddają w pełni wartość wypracowanej sprzedaży przez Grupę
.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017