AKTUALNOŚCI

16.09.2010

TU EUROPA SA rozpoczyna zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych

Po raz pierwszy w naszej giełdowej historii dajemy tak dużej grupie inwestorów indywidualnych możliwość wzięcia udziału w naszym dalszym rozwoju – mówi Jacek Podoba Prezes TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA.


Na rynek trafi 1 575 000 akcji z nowej serii oraz 1 570 400 akcji sprzedawanych przez GETIN Noble Bank S.A..  Maksymalna cena emisyjna wyniesie 160 zł za akcję.


Już dziś jesteśmy partnerami największych polskich banków, oraz instytucji finansowych, więc pozyskane z giełdy fundusze będziemy inwestować przede wszystkim w zwiększanie skali sprzedaży i rozwój nowych linii produktowych - mówi Prezes Podoba.


Grupa Europa zajmuje pozycję lidera branży ubezpieczeniowej w dziedzinie bankassurance w Polsce. Dynamiczny rozwój EUROPY trwa już od wielu lat. Za rok 2009 to właśnie spółka TU na Życie Europa SA zajęła pozycję wicelidera na polskim rynku spółek życiowych (składka przypisana brutto wg PSR wg danych KNF za 2009 rok).

W wyniku konsekwentnie realizowanej strategii Grupa Kapitałowa EUROPA, zakończyła rok 2009 rekordowym wynikiem netto wynoszącym przeszło 120 milionów złotych (zysk netto grupy wg MSSF) a pod względem efektywności mierzonej zwrotem z kapitałów ROE dla GK EUROPA za rok 2009 wyniosło 38,6% i znacznie przewyższyło ROE całego sektora ubezpieczeniowego, które wyniosło 18,45% (wg [PSR]/[MSSF])*
Skuteczność działań spółki znalazła swoje odzwierciedlenie również w wynikach pierwszej połowy 2010r.       
Grupa EUROPA odnotowała w tym okresie dalsze istotne wzrosty. Wynik finansowy netto wyniósł 70,3 mln zł (wg MSSF) i jest aż o 25% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (56,2 mln zł wg MSSF). Nowa sprzedaż w pierwszej połowie br. przekroczyła 2,96 mld zł składki przypisanej brutto (wg PSR) **, prawie zrównując się z 3 mld zł przypisu za cały ubiegły rok.

 
Wśród partnerów Grupy jest przeszło 120 instytucji finansowych (w tym czołówka polskich banków). W odpowiedzi na ich potrzeby w samym 2009 roku Grupa wprowadziła na rynek ok. 100 nowych produktów.


Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 15 do 21 września 2010 roku w biurach maklerskich CDM Pekao S.A., Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A., NOBLE Securities S.A, Domu Maklerskiego PKO BP S.A., Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. oraz Millennium Domu Maklerskiego S.A.


Jednocześnie z publiczną ofertą 1.575.000 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii H prowadzona jest publiczna sprzedaż przez GETIN NOBLE Bank S.A. 1.570.400 akcji zwykłych na okaziciela dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych („GPW").


Zapisy Inwestorów Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w dniach od 22 do 24 września 2010r.

Oferta publiczna akcji skierowana jest do krajowych inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. W związku z ofertą TU Europa oraz GETIN Noble Bank S.A. będą prowadzić ograniczone działania promocyjne dotyczące tej oferty poza granicami Polski, skierowane wyłącznie do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych z siedzibą poza granicami Polski zgodnie z właściwymi przepisami prawa jurysdykcji, gdzie takie działania dotyczące oferty będą prowadzone.

  

 

* Dane KNF za 2009 rok; wyniki sektora wg PSR, wyniki Grupy wg MSSF. ROE całego sektora oraz GK EUROPA liczone wg formuły: rentowność kapitałów własnych = stosunek urocznionego zysku netto z danego okresu obrachunkowego do kapitałów własnych na początek okresu obrachunkowego.

 

 ** Grupa w swojej ofercie posiada produkty, które nie transferują istotnego ryzyka ubezpieczeniowego (są to niektóre produkty z gwarantowaną stopą zwrotu oraz produkty w formie funduszu kapitałowego - unit-linked), w związku z czym nie spełniają definicji kontraktu ubezpieczeniowego w myśl MSSF 4 i zostały zaklasyfikowane jako kontrakty inwestycyjne, wyceniane zgodnie z wymogami MSR 39. PRS -y nie zawierają tego typu  ograniczeń w związku z czym dane dotyczące wartości składki przypisanej brutto w PSR oddają w pełni wartość wypracowanej sprzedaży przez Grupę.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017