AKTUALNOŚCI

05.05.2011

II Europejskie Forum Inwestycyjno-Ubezpieczeniowe

"Kierunek EUROPA"  to tytuł II Europejskiego Forum Inwestycyjno - Ubezpieczeniowego, które odbyło się 5 kwietnia w Otrębusach. Organizatorem konferencji jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA, inicjator Butiku Inwestycyjnego. Ubezpieczenia - unikalnego modelu dystrybucji innowacyjnych produktów inwestycyjnych.

Forum dedykowane jest profesjonalistom rynku finansowego w Polsce. Tegoroczna Edycja poświęcona została nowym regulacjom dla sektora finansowego, dotyczącym w szczególności Firm Pośrednictwa Finansowego, Doradców Finansowych oraz Doradców Kredytowych. 

Podczas Konferencji została również poruszona tematyka nowych perspektyw rozwoju biznesu oraz ewolucji pośrednictwa w kierunku doradztwa finansowego i wpływu tego procesu na jakość świadczonych usług na rzecz Klientów.

Forum - jako ważna i oczekiwana przez rynek inicjatywa - przyczynia się do dalszego wzrostu segmentu innowacyjnych produktów inwestycyjnych poprzez wymianę doświadczeń profesjonalistów oraz wskazywanie nowych kierunków rozwoju 

Patronem Honorowy wydarzenia została Polska Izba Ubezpieczeń

Patronami Medialnymi: Analizy Online SA, Bankier.pl, PRNews.pl, Comperia.pl

Europejskie Forum Inwestycyjno-Ubezpieczeniowe jest przedsięwzięciem non profit.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017