AKTUALNOŚCI

22.09.2011

Najmłodsi na rowerach – odpowiedzialna ochrona w ruchu drogowym

Jak zmniejszyć liczbę wypadków na polskich drogach z udziałem dzieci? Jak edukować i chronić w tym zakresie najmłodszych? O tych zagadnieniach dyskutowali i skutecznych rozwiązań poszukiwali uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji „Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność”. TU Europa wzięło w niej udział w charakterze eksperta. Spotkanie zorganizowano 21 września 2011r. w Warszawie.

W 2010 r. w Polsce wydarzyło się 38 832 wypadków drogowych, w tym 4 239 z udziałem dzieci w wieku do 14 lat. Zginęło w nich 112 dzieci, a ogromna liczba została ranna. Dzięki działaniom prewencyjnym to mniejsza ilość niż w roku poprzednim, ale wypadki, w których ofiarami są najmłodsi, nadal stanowią znaczący problem. Jednym z celów konferencji było wypracowanie rozwiązań, które realnie wpłyną na ich bezpieczeństwo, a w efekcie – ograniczenie nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem młodych uczestników ruchu drogowego. Inicjatywę w tym zakresie podjęły: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Polska Izba Ubezpieczeń, Instytut Transportu Drogowego, a patronat objął Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. Tematem część warsztatowej, do której zostało zaproszone TU Europa, byli „Najmłodsi na rowerach – odpowiedzialna ochrona w ruchu drogowym”. Jazda na dwóch kółkach jest jedną z ulubionych aktywności dzieci i młodzieży. Należy zatem zadbać o ich edukację zarówno w zakresie poruszania się po drodze, jak i ochronę ubezpieczeniową. W ramach sesji Janusz Molus z Departamentu Ubezpieczeń Zagranicznych Europy przedstawił ofertę Ubezpieczenia Rowerzysty oraz Sport & Fun, przeznaczone dla dzieci oraz osób dorosłych. Pierwsze chroni w Polsce oraz strefie przygranicznej. Drugie działa poza granicami kraju, zabezpieczając cyklistów w kraju i za granicą także podczas uprawiania innych aktywności sportowych, jak narciarstwo czy windurfing. Obejmują one m.in. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, koszty ratownictwa i poszukiwań, OC, ochronę na wypadek szkód wyrządzonych innym osobom, wsparcie assistance, a w wersji rozszerzonej także koszty rehabilitacji na terenie Polski. Zaopatrzenie dziecka w taką polisę zapewnia właściwy poziom leczenia i odzyskiwania zdrowia po wypadku. Warto podkreślić, że ubezpieczenie dla rowerzystów ogólnie zyskuje coraz większą popularność w Polsce, a świadomi zagrożeń wynikających z jazdy ruchliwymi drogami rodzice decydują się na jego zakup dla dzieci. Środowisko ubezpieczeniowe w szerokim zakresie reprezentował podczas konferencji Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Andrzej Maciążek, który w części głównej spotkania zaprezentował temat „Dziecko a ubezpieczenia – jak chronić najmłodszych”. Konferencja zgromadziła ok. 200 uczestników, reprezentujących zarówno instytucje jak firmy, w tym ubezpieczeniowe, dbające o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017