AKTUALNOŚCI

23.03.2012

Blisko 43 procent zysku „Złotej Struktury"

Klienci, którzy 4 lata temu zainwestowali w „Złotą Strukturę”, zarobili aż 42,9 proc. Produkt strukturyzowany przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA w formie ubezpieczenia na życie i dożycie był dostępny w oddziałach firmy doradztwa finansowego Goldenegg Sp. z o.o. (obecnie A-Z Finanse SA).

Zysk zakończonego w lutym br. produktu był uzależniony od notowań indeksu JP Morgan Gold Excess Return - autorskiego indeksu banku inwestycyjnego JP Morgan Chase, odzwierciedlającego zmiany cen kontraktów na złoto. Produkt pozwala na wypłatę kwartalnie uśrednionej stopy zwrotu indeksu z ostatnich dwóch lat okresu ubezpieczenia, pomnożonej przez współczynnik partycypacji. Uśredniona stopa zwrotu dla indeksu JP Morgan Gold Excess Return wyniosła 44,25424%, co przy wysokim współczynniku partycypacji równym 97% pozwoliło osiągnąć premię w wysokości blisko 43%. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA zaoferowało klientom I subskrypcję „Złotej Struktury” w lutym 2008 r. Produkt został opracowany w postaci ubezpieczenia na życie i dożycie z elementem inwestycyjnym, z którego potencjalny zysk nie był objęty podatkiem od dochodów kapitałowych. Klienci na koniec okresu odpowiedzialności otrzymali świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia do końca tego okresu powiększone o premię uzależnioną od stopy zwrotu indeksu. Produkt umożliwiał osiągnięcie zysku przy jednoczesnej gwarancji wypłaty 100 procent zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Minimalna kwota inwestycji wynosiła 10 tys. zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017