AKTUALNOŚCI

07.05.2012

Europa w pierwszej trójce ubezpieczycieli Gazety Bankowej

Trzecie miejsce wśród ubezpieczycieli zajęła Grupa Europa w rankingu 100 Największych Instytucji Finansowych przygotowanym przez Gazetę Bankową. Zestawienie prezentuje pierwszą setkę liczących się instytucji finansowych na polskim rynku.

Firmy zostały sklasyfikowane według osiągniętego wyniku finansowego netto w 2011 r. Kryteriami, które miały wpływ na wyłonienie laureatów były: poziom przychodów, dynamika pozycji rynkowej oraz efektywność przedsiębiorstw.

Ranking obejmuje wszystkie ważniejsze instytucje finansowe działające w Polsce, których trzon stanowią banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy leasingowe. Jak wynika z opracowanego zestawienia, ubiegły rok można zaliczyć „na plus” dla firm instytucji sektora finansowego, co potwierdzają osiągnięte przez nie wyniki finansowe.

Wyniki oraz komentarze do zestawienia 100 Największych Instytucji Finansowych opublikowano w Gazecie Bankowej z 1.05.2012 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017