AKTUALNOŚCI

28.05.2012

XI Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe

„Róbmy swoje” to tytuł Europejskiego Forum Bankowo-Ubezpieczeniowego, organizowanego już po raz 11 przez Grupę Ubezpieczeniową Europa. Uczestnicy konferencji, która odbędzie się w dn. 30 maja - 1 czerwca w Jachrance k. Warszawy, będą zastanawiać się, jaką strategię powinny przyjąć instytucje finansowe w Polsce w świetle aktualnej sytuacji makroekonomicznej w regionie i na świecie.

EFBU-baner-750x100.jpg

Uczestnicy i organizatorzy chcą poznać i skomentować dobre praktyki innych krajów oraz zastanowić się nad receptą dla Polski, która jak dotąd dość dobrze radzi sobie w kryzysie. Stąd tytuł tegorocznej edycji „Róbmy Swoje”. Wydarzenie jest dedykowane osobom decydującym o kształcie i kierunkach rozwoju instytucji finansowych w Polsce, w tym o podstawach formalno-prawnych oraz zakresie współpracy sektorów bankowego i ubezpieczeniowego. Podczas forum poruszone zostaną różne aspekty tej współpracy w powiązaniu z bieżącymi wydarzeniami na rynkach finansowych.

- Trudna i dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynkach w wielu państwach Europy i świata stanowi duże wyzwanie dla instytucji finansowych, również w naszym kraju. Dlatego spotkanie, które pozwala na wymianę poglądów oraz zapoznanie się z opinią wybitnych osobowości aktywnie biorących udział w zarządzaniu instytucjami finansowymi jest nie tylko niezwykle interesujące, ale także powinno wpływać na poprawę bezpieczeństwa działalności prowadzonej przez szeroko rozumiany sektor finansowy w Polsce – mówi Jacek Podoba, prezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa. - Międzynarodowy charakter forum i udział w nim przedstawicieli niemal całego polskiego sektora finansowego gwarantuje ciekawe dyskusje i bardzo wysoki poziom merytoryczny spotkania – dodaje Podoba. 

Do wygłoszenia prelekcji tradycyjnie zaproszeni zostali wybitni goście, których obecność zapewnia najwyższy poziom merytoryczny dyskusji, skupiającej się na tematach z pogranicza bankowości, ubezpieczeń, ale i sytuacji makroekonomicznej. Wykład inauguracyjny wygłosi dr Leszek Czarnecki, a Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, przedstawi „Sytuację w Polsce na tle Europy” Natomiast prof. Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny PwC opowie „Jak instytucje finansowe radzą sobie ze spowolnieniem w Polsce?”. Konferencja ma charakter międzynarodowy, zaproszeni goście m. in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Węgier zaprezentują dobre praktyki ze swoich krajów w zakresie bancassurance.

Honorowy patronat nad XI Europejskim Forum Bankowo-Ubezpieczeniowym objęli: Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń i Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

Przyjęta formuła konferencji zapewnia szerokie spektrum poruszanych zagadnień oraz umożliwia wymianę wartościowych informacji i doświadczeń. Forum jest wydarzeniem o charakterze niekomercyjnym, a udział w nim jest możliwy jedynie na zaproszenia.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:

TVNCNBC.jpg
BANK Miesięcznik.jpglogotyp bankier_medium.jpgprnews_logotype.jpg
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017