AKTUALNOŚCI

03.07.2012

Bancassurance rozwinie się nawet w kryzysie

Blisko 90 proc. przedstawicieli instytucji finansowych uczestniczących w XI Europejskim Forum Bankowo–Ubezpieczeniowym uważa, że branża finansowa dobrze radzi sobie z obecnym spowolnieniem gospodarczym. W ich opinii nawet sytuacje kryzysowe przy odpowiedniej strategii mogą zostać przekute w sukces biznesowy. Rynek czeka rozwój nowych produktów bancassurance i zmiana podejścia do komunikacji z klientem.

Forum, zorganizowane przez Grupę Ubezpieczeniową Europa w dn. 30 maja-1 czerwca br. w Jachrance k. Warszawy, zgromadziło 160 osób, głównie prezesów i kadrę zarządzającą banków. Wzięli oni udział w przeprowadzonym na żywo głosowaniu na temat rynku bancassurance oraz sytuacji gospodarczej w Polsce.

Większość uczestników konferencji, która zbiegła się w czasie z kolejnymi niepokojącymi doniesieniami ze strefy euro, pozytywnie oceniła sposób, w jaki Polska radzi sobie z kryzysem, jednak ze względu na dynamicznie zmieniające się warunki i wskaźniki finansowe, w szacunkach dotyczących przyszłości ankietowani byli już bardziej sceptyczni. Ponad 60 proc. stwierdziło, że kryzys jest w dalszym ciągu przez nami, a tylko jedna piąta uznała, że sytuacja zaczyna zmierzać ku dobremu.

Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej powszechną receptą na przeciwdziałanie kryzysowi jest inwestycja w rozwój przedsiębiorstw. Takiej odpowiedzi udzieliło 29 proc. ankietowanych. Inwestowanie w nowe technologie, usprawniające funkcjonowanie firm zaprocentuje w przyszłości nie tylko zwiększonym przychodem dla właściciela przedsiębiorstwa, lecz także dla państwa, oraz przyczyni się do szerszego rozwoju całej gospodarki. Trzy czwarte badanych uważa, że teraz jest dobry czas na realizację projektów innowacyjnych, a nie tylko modernizacyjnych. Stawianie na rozwój przedsiębiorstw to strategia długofalowa, mogąca być podstawą do przeciwstawienia się kryzysowi. Co istotne, jedna czwarta respondentów widzi duży potencjał w innowacjach produktowych i sprzedażowych, wiążących się z nowymi kanałami dystrybucji i ofertą bardziej dostosowaną do potrzeb klientów. Przedstawiciele branży finansowej wskazują także na konieczność unowocześnienia form sprzedaży. Jednym ze sposobów przejścia przez kryzys jest także ograniczanie kosztów, takie rozwiązanie wskazało 20 proc. badanych. Wśród strategii, które zyskały ponad 10-procentowe poparcie, znalazły się fuzje i przejęcia oraz oparcie się o sprawdzony do tej pory model biznesowy. Konieczność konsolidacji rynku jest oczywista dla 97 proc. biorących udział w ankiecie.

- Konsolidacja rynków finansowych jest elementem wszelkich przekształceń gospodarczych. Obecnie mamy do czynienia zarówno z transformacją w polskim sektorze bankowym oraz dynamicznymi przemianami, które następują w międzynarodowych gospodarkach – mówi dr Leszek Czarnecki, twórca sukcesów wielu spółek finansowych i jeden z prelegentów Forum.

Ponad 70 proc. uczestników konferencji twierdzi, że większy poziom regulacji wymuszony kryzysem nie będzie korzystnie wpływał na jakość usług sektora bankowego, a tylko 23 proc. jest zdania, że regulacje będą miały pozytywne znaczenie.

- Zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej widoczne jest mocne dążenie do rozbudowy przepisów regulujących rynek bankowy oraz ubezpieczeniowy. Może to spowodować, że działanie sektora finansowego będzie i trudne, i kosztowne, a konsekwencje tych zabiegów skupią się na klientach, którzy będą zmuszeni drożej płacić za usługi finansowe - ocenia Jacek Podoba, prezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa.

Najbliższe lata to wzrost roli nadzoru finansowego

Zarządzający banków, zapytani o to, jakie zmiany czekają sektor finansowy w najbliższych trzech latach, wskazali, że nastąpi wzmocnienie regulacji ostrożnościowych. Uważało tak blisko 40 proc. osób biorących udział w badaniu.

- Światowy kryzys gospodarczy ujawnił niedostateczny poziom nadzoru nad rynkami finansowymi. Szczęśliwie dla nas polskie instytucje finansowe wykazały duży poziom konserwatywnego podejścia do zarządzania ryzykiem, co uchroniło sektor bankowy przed koniecznością sięgania po pomoc państwa – stwierdza Jacek Podoba. - Wprowadzenie nowych regulacji, takich jak Solvency II, podniesie poziom bezpieczeństwa poszczególnych instytucji i wymusi u niektórych podmiotów zmianę modelu biznesowego - dodaje.

Według blisko 20 proc. ankietowanych, w najbliższym czasie nastąpi wzrost liczby produktów niebankowych proponowanych przez banki, co może przyczynić się do wzrostu atrakcyjności tych instytucji ze względu na coraz bogatszą ofertę. Na znaczeniu zyska także większa przejrzystość w sektorze finansowym oraz mocniejsza integracja banków i ubezpieczycieli.

Dla 86 proc. badanych kryzys w Europie przekłada się na praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji finansowych w Polsce. Widoczne jest spowolnienie tempa wzrostu, mniejsza rentowność i efektywność działania instytucji. Brak rozwiązania problemów strefy euro będzie miał poważne reperkusje również dla Polski.

Co czeka rynek bancassurance?

Rynek bancassurance w opinii 80 proc. badanych ma dobre perspektywy rozwoju. Udział składki ubezpieczeniowej w polskim PKB wynosi poniżej 5 proc. W porównaniu do najlepiej rozwiniętych gospodarek europejskich, takich jak Holandia, Wielka Brytania czy Francja, gdzie udział składki to ponad 10 proc. nasz kraj ma duży potencjał wzrostowy. Ponad połowa ankietowanych twierdzi, że podstawę do zniwelowania tej różnicy powinno stanowić zwiększenie wśród Polaków potrzeby ubezpieczania się. Obecnie nie jest to powszechna tendencja, ponieważ ubezpieczenie uważane jest za produkt dostępny tylko dla osób o wysokich dochodach. Ponad 40 proc. uczestników sondy wskazało na potrzebę prowadzenia przez instytucje finansowe akcji edukacyjnych. Dla blisko 30 proc. respondentów wzrost sprzedaży polis jest powiązany ze wzrostem zamożności społeczeństwa. Niemal połowa badanych uważa, że ubezpieczenie powinno odpowiadać konkretnym potrzebom indywidualnych klientów oraz być bardziej spersonalizowane. Według jednej trzeciej ankietowanych dopasowanie produktów ubezpieczeniowych do potrzeb klientów poprawi się w najbliższych dwóch latach. W ślad za tym idą konieczne zmiany w sposobie komunikowania się z klientami. Uważa tak blisko 90 proc. uczestników Forum.

Podsumowując głos branży finansowej, wyzwania i trudności, jakie stoją przez uczestnikami rynku niekoniecznie muszą być negatywne. Chociaż większość badanych uważa, że kryzys możemy jeszcze bardzo mocno odczuć, to widzą oni także szereg rozwiązań, które pomogą uniknąć krachu na polskim rynku. Według połowy ankietowanych grupę produktów, której popularność będzie rosła stanowią ubezpieczenia spłat zaciągniętych zobowiązań finansowych. Jak widać, w każdej sytuacji można stworzyć biznesową szansę na sukces.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017