Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
KOMUNIKATY
08.02.2018
Informacja o planowanym zaprzestaniu oferowania i utworzeniu nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select II"


Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select II”:

- UFK Europa IPOPEMA MegaTrends, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne IPOPEMA MegaTrends Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

- UFK Europa Skarbiec Absolute Return Akcji II, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Skarbiec Absolute Return Akcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

- UFK Europa Skarbiec – Multiasset II, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Skarbiec – Multiasset Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

- UFK Europa Trigon XXI, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Trigon XXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

- UFK Europa Trigon Globalni Liderzy Wzrostu II, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Trigon Globalni Liderzy Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym utworzeniu następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select II”:

- UFK Europa Allianz Kumulacyjny Income and Growth II, którego aktywa stanowić będą Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Kumulacyjny Income and Growth Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

- UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 III, którego aktywa stanowić będą Certyfikaty Inwestycyjne ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2,

- UFK Europa PZU FORTE II, którego aktywa stanowić będą Certyfikaty Inwestycyjne PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego FORTE.

Planowana data zaprzestania oferowania i utworzenia wskazanych UFK to 13.03.2018 r.

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe zostaną odpowiednio usunięte i dodane do wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select II”.

Zaprzestanie oferowania i utworzenia wskazanych UFK ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem zaprzestania oferowania tych UFK.

W razie pytań prosimy o kontakt.

NOTOWANIA

więcej notowań