Komunikaty UFK - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA
KOMUNIKATY
08.02.2018
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select III"


Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o zaprzestaniu oferowania następującego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select III”:

- UFK Europa IPOPEMA MegaTrends II, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne IPOPEMA MegaTrends Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanego UFK to 28.02.2018 r.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostanie usunięty z wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Select III”.

Zaprzestanie oferowania wskazanego UFK ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem zaprzestania oferowania tego UFK.

W razie pytań prosimy o kontakt.


infolinia
INFOLINIA
801 500 300
71 369 28 87

NOTOWANIA
więcej notowań
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018