Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
KOMUNIKATY
18.01.2018
Informacja o planowanym utworzeniu nowych UFK, wprowadzeniu do oferty oraz zaprzestaniu oferowania wskazanych UFK w ramach ubezpieczenia „Multi Inwestor"

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o utworzeniu poniższych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

1) UFK Europa Allianz Kumulacyjny Income and Growth, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Kumulacyjny Income and Growth Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

2) UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 II, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2,

3) UFK Europa IPOPEMA Opportunity, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne IPOPEMA Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.


Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o wprowadzeniu do oferty następujących Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

1) UFK Europa Eques Akumulacji Majątku, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Eques Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

2) UFK Europa Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

3) UFK Europa IPOPEMA Global Profit Absolute Return, aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne IPOPEMA Global Profit Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.


Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o zaprzestaniu oferowania UFK Europa Skarbiec – Multiasset. Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne Skarbiec – Multiasset Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Cel i strategia inwestycyjna wyżej wymienionych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będzie tożsama z polityką inwestycyjną danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, przede wszystkim dotyczące polityki inwestycyjnej danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący statut danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Ubezpieczyciel udostępnia na stronie internetowej informację o miejscu, w którym dostępny jest statut danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, a także kartę informacyjną dotyczącą danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Planowana data utworzenia nowych UFK, wprowadzenia do oferty oraz zaprzestania oferowania wskazanych UFK to 23.02.2018 r. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe zostaną odpowiednio dodane lub usunięte z Wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multi Inwestor”.


W razie pytań prosimy o kontakt.

NOTOWANIA

więcej notowań