AKTUALNOŚCI

18.10.2013

TU Europa najbardziej dynamicznym ubezpieczycielem

TU Europa zajęło 1. miejsce w rankingu Najbardziej Dynamicznych Ubezpieczycieli oraz 4. w klasyfikacji Najbardziej Dynamicznych Instytucji Finansowych.

Oba zestawienia, opierające się na wynikach I półrocza 2013 r., przygotowała i opublikowała Gazeta Finansowa. Globalny ranking obejmuje 100 Najlepszych Instytucji Finansowych z wyłonieniem liderów z poszczególnych branż: towarzystwa ubezpieczeń, TFI, banki, domy maklerskie, firmy leasingowe, fundusze emerytalne. Wraz z klasyfikacją 18 października br. został opublikowany raport poświęcony najlepiej rozwijającym się, dynamicznym i odpornym na kryzys gospodarczy instytucjom finansowym w Polsce.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017