AKTUALNOŚCI

13.01.2014

Profity z „Zyskownej Energii"

Produkt strukturyzowany „db Gwarancja Zyskowna Energia III”, stworzony przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa we współpracy z Deutsche Bank PBC, w ciągu 1,5 roku wypracował dla klientów aż 13,6 proc. zysku. W skali roku daje to premię w wysokości 9 proc. Produkt, przygotowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, był oparty na indeksie ropy naftowej.

Premię w wysokości 13,6 proc. wypracowała druga subskrypcja „db Gwarancji Zyskownej Energia III”, w której okres ubezpieczenia trwał od 29 czerwca 2012 r. do 29 grudnia 2013 r. Możliwość wypłaty premii była uzależniona od wyników indeksu S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return, który odzwierciedla zmianę cen ropy naftowej. W skład indeksu wchodzą najbardziej płynne kontrakty futures na ropę naftową WTI denominowane w USD, spełniające kryteria S&P dotyczące dostępności ceny i rynku notowań (kontrakty futures z najbliższym terminem zapadalności z giełdy New York Mercantile Exchange lub Interncontinental Exchange). S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return, zbudowany z kontraktów terminowych, jest jednym z instrumentów finansowym (obok m. in. kontraktów), który umożliwia zarabianie na zmianach cen surowca. 

Klienci na koniec 18-miesięcznego okresu odpowiedzialności otrzymali świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia do końca tego okresu w wysokości 100 proc. składki zainwestowanej, powiększone o premię uzależnioną od wyników indeksu S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return. W efekcie było to 13,6 proc. zysku. W 2012 r. lokaty bankowe na okres 12 miesięcy oferowały średnie oprocentowanie w wysokości ok. 6 proc., pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych. W 2013 r. było to średnio już tylko ok. 3,3 proc. Produkt „db Gwarancja Zyskowna Energia III” oprócz tego, że dawał 100-proc. ochronę zainwestowanej składki, pomniejszonej o opłatę wstępną, dodatkowo zapewniał zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Minimalna wpłata wynosiła 2000 zł. 

TU na Życie Europa od blisko 12 lat tworzy innowacyjne produkty ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb szerokiego grona klientów. Specjalizuje się w bancassurance – ubezpieczeniach sprzedawanych w powiązaniu z ofertą bankową. Klienci TU na Życie Europa korzystają już z ponad 120. funduszy UFK, opartych na polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych. Spółka jest częścią Talanx International i Meiji Yasuda, jednych z największych firm ubezpieczeniowych na globalnym rynku.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017