KOMUNIKATY
28.11.2016
Informacja o planowanej likwidacji UFK Europa Templeton BRIC Fund N (acc) (PLN) (hedged)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że z dniem 16 grudnia 2016 r.  z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela zostanie zlikwidowany UFK Europa Templeton BRIC Fund N (acc) (PLN) (hedged), który oferowany jest w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel” oraz Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „FWR Optymalny Portfel II” i „FWR Optymalny Portfel na Start”.

Powyższe podyktowane jest faktem, iż zarząd Franklin Templeton Investment Funds podjął decyzję o likwidacji Funduszu Templeton BRIC Fund N (acc) (PLN) (hedged) którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa UFK Europa Templeton BRIC Fund N (acc) (PLN) (hedged).

Jednocześnie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa informuje o konieczności przeniesienia środków z likwidowanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego do dnia 5 grudnia 2016 r. Po tym terminie jednostki uczestnictwa UFK Europa Templeton BRIC Fund N (acc) (PLN) (hedged) zostaną zamienione na jednostki UFK Europa Raiffeisen-Emerging Markets Equities PLN, którego cel i strategia inwestycyjna są spośród oferowanego spektrum inwestycyjnego według najlepszej wiedzy Ubezpieczyciela, najbardziej zbliżone do celu oraz strategii inwestycyjnej likwidowanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Zamiana nastąpi na zasadach konwersji w terminach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ponadto po 5 grudnia 2016 r. nie będą realizowane dyspozycje nabycia lub umorzenia jednostek uczestnictwa UFK Europa Templeton BRIC Fund (acc) (PLN) (hedged).

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje także, że w związku z planowaną likwidacją UFK Europa Templeton BRIC Fund N (acc) (PLN) (hedged), po 1 grudnia 2016 r. nie będą przyjmowane do realizacji Dyspozycje, w wyniku których następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa UFK likwidowanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Zlikwidowany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostanie usunięty z Wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia.

W razie pytań prosimy o kontakt.


infolinia
INFOLINIA
801 500 300
71 369 28 87

NOTOWANIA
więcej notowań
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017