Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

AKTUALNOŚCI

08.11.2016

Polacy o 500+ i odpowiedzialności za swoje finanse


Jedna piąta Polaków otrzymuje środki w ramach 500+. Dodatkowe pieniądze z rządowego programu gromadzą głównie na przyszłość dzieci oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb. Większość respondentów uważa, że to oni sami są odpowiedzialni za swój budżet, tylko hedoniści mają silniejszą tendencję do zrzucania odpowiedzialności na państwo lub rodzinę.

W drugiej edycji barometru społecznego „Hedoniści i oszczędni”, przeprowadzonego z inicjatywy Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa przez IRCenter, analizie poddany został m.in. program 500+ i poczucie odpowiedzialności Polaków za stan swoich finansów. Unikalny mechanizm stworzony przez ubezpieczyciela pokazuje, jak rodacy zarządzają swoimi finansami.

Jaka przyszłość z 500+?

Jak wynika z badania, 22  proc. internautów w Polsce deklaruje otrzymywanie dodatkowych pieniędzy w ramach programu 500+. Aż dwie trzecie z nich uzyskuje środki na jedno dziecko. 24 proc. otrzymuje pieniądze na dwoje dzieci, 8 proc. na trzy pociechy, a 4 proc. na czworo i więcej dzieci.

Dyskusje na temat 500+ w mediach społecznościowych rozpoczęły się dużo wcześniej niż wypłata środków. Ich kulminację odnotowano w lutym 2016 r. Najwięcej wyszukań hasła 500+ w Google miało miejsce w kwietniu, kiedy zaczął się nabór wniosków do programu. W maju i czerwcu ilość wyszukań tematu już jednak spadła.

30 proc. respondentów deklaruje, że gromadzi przynajmniej część kwoty z 500+ z myślą o przyszłości dziecka. Nieco mniej, 29 proc., dzięki tym pieniądzom ma więcej środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, 17 proc. Polaków z pomocą 500+ udaje się podnieść standard życia.

Kto odpowiada za mój portfel?

Dodatkowe świadczenie od państwa dla części obywateli może zmieniać ich podejście do własnych finansów. Większość respondentów badania realizowanego na zlecenie TU na Życie Europa uważa, że oni sami są odpowiedzialni za stan swoich finansów. Osoby, określające swoją postawę wobec pieniędzy jako hedonistyczną, mają jednak większą tendencję do zrzucania odpowiedzialności na państwo lub rodzinę.

Wśród oszczędnych 80 proc. respondentów deklaruje odpowiedzialność za swój budżet. 16 proc. uważa, że to państwo jest odpowiedzialne za ich finanse, a 4 proc. obarcza tym rodzinę. Jeśli chodzi o hedonistów, tylko 65 proc. z nich uważa, że sami są odpowiedzialni za swoje finanse. 28 proc. zrzuca ją na państwo, a 7 proc. na rodzinę.

– Wyniki badania wskazują na konieczność promowania postawy odpowiedzialności za stan własnych finansów. Oczywiście w niektórych aspektach naszego życia możemy liczyć na wsparcie państwa lub rodziny i przyjaciół. Zrzucanie odpowiedzialności na innych może jednak rozczarować. Jeśli sami nie zadbamy o racjonalne gospodarowanie domowym budżetem i własne oszczędności, nikt za nas tego nie zrobi – zwraca uwagę Marat Nevretdinov, wiceprezes TU na Życie Europa.

W dyskusjach internautów na portalach społecznościowych  o tym, co wpływa na ich zarobki, dominuje poczucie, że ich własne zaangażowanie i wyniki w pracy. Wskazują także na pracodawcę i miejsce zajmowane w hierarchii firmy. Część barometru dotycząca programu 500+ i odpowiedzialności za stan finansów składa się z dwóch elementów: analizy dyskusji w mediach społecznościowych o wydawaniu i oszczędzaniu pieniędzy, oraz odpowiedzi udzielonych przez respondentów w badaniu konsumenckim w okresie od sierpnia 2015 r. do lipca 2016 r.