AKTUALNOŚCI

12.03.2014

TU Europa nagrodzone tytułem Dobry Pracodawca

Europa otrzymała tytuł Dobry Pracodawca 2013 w ramach programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności.

Kryteria wyboru dokonanego przez niezależną kapitułę obejmowały politykę firmy jako pracodawcy, a szczególnie właściwe kształtowanie relacji z pracownikami i tworzenie dla nich atrakcyjnego środowiska pracy oraz zachowywanie postawy fair play w stosunku do wszystkich interesariuszy firmy. Ocenie podlegał także stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa, jak np. działania prokonsumenckie.

Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności jest realizowany przez redakcję Forum Biznesu pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Ma on za zadanie upowszechnianie zasad odpowiedzialnego biznesu oraz wskazanie ekspertów w tej dziedzinie.

- Europejczycy utożsamiają się z firmą, co szczególnie widać po zaangażowaniu pracowników w różnorodne dodatkowe projekty i inicjatywy charytatywne. Mimo tego że z roku na rok pracuje u nas coraz więcej osób, firma zachowuje swój wyjątkowy charakter, opierający się na dobrych i przyjaznych relacjach oraz otwartej komunikacji. To duża wartość w świecie zdominowanym przez korporacje - mówi Marta Łaz, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Europie.

Uzyskanie tytułu Lider Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – Dobry Pracodawca 2013 potwierdza status Europy jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia, z którą warto się związać i współpracować.

Dobry pracodawca

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017