Strona+7 - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZErss

01.03.2014Komentarz rynkowy marzec 2014: Rynek złota - bezpieczny element portfela inwestycyjnegoBanki centralne: w stosunku do krajów rozwiniętych, większość krajów emerging markets dysponuje stosunkowo niewielkimi zasobami wobec wartości rezerw walutowych. Fundusze typu ETF: fundusze, których wycena udziałów odzwierciedla cenę złota i jest uzależniona od ceny posiadanych zasobów kruszcu, kontraktów, certyfikatów na złoto.Więcej