Strona+2 - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZErss

31.03.2015Komentarz rynkowy: Q1 2015 w gospodarkach i rynkach finansowychOd początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie (styczeń) i rozpoczęcie (marzec) programu luzowania ilościowego (Quantitative Easing – QE) przez Europejski Bank Centralny. Program zakłada kreację ponad 1,1 bln nowego pieniądza w miesięcznych transzach po 60 mld euro. Potrwa przynajmniej do września 2016 r., ale jeśli wówczas poziom inflacji będzie nadal daleki od celu, czyli 2%, prawdopodobieństwo kontynuacji programu jest bardzo duże.Więcej
23.03.2015Komentarz rynkowy marzec 2015: EBC włączył drukarkiW styczniu Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego ogłosił wprowadzenie programu luzowania ilościowego, inaczej programu skupu aktywów, czyli Quantitative Easing (QE). Długo oczekiwany przez rynki Unii Europejskiej program zakłada kreowanie przez EBC nowego pieniądza wartości 60 mld euro miesięcznie, tj. łącznie ponad 1,1 bln euro. QE jest zaplanowane do wrześnie 2016 r.Więcej
26.01.2015Komentarz rynkowy grudzień 2014: podsumowanie rynku inwestycyjnego w 2014 rokuRok 2014 był ciekawym i w większości pozytywnym okresem dla inwestorów. Był to także czas niepewności i obaw: czy wygaszanie QE w USA zatrzyma wzrost gospodarczy i wzrosty indeksów giełdowych? Czy Unia Europejska pogrąży się w recesji i deflacji? Czy kraje PIIGS będą finansowały spłatę zadłużenia? Czy w Chinach znacząco spowolni się wzrost PKB? Czy Japonia wyrwie się na dobre z dwóch dekad stagnacji?Więcej