start

Strona główna

Kariera

System motywacyjny

SYSTEM MOTYWACYJNY

Łącząc cele strategiczne, kulturę organizacyjną Grupy Ubezpieczeniowej Europa z potrzebami Pracowników, ukształtowaliśmy system motywacyjny o następujących zadaniach:

  • Realizacja celów spółek poprzez zwiększenie efektywności i jakości pracy.
  • Zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego.
  • Wzmacnianie zaangażowania i lojalności pracowników.
  • Bezpośrednie powiązanie realizacji celów spółek z zaspokojeniem potrzeb osobistych pracowników.


Powyższe zadania realizujemy m.in. poprzez:

Rozbudowany system szkoleń Rozbudowany system szkoleń
Wszyscy pracownicy Grupy Ubezpieczeniowej Europa uczestniczą w procesie rozwoju zawodowego. Oferujemy rozbudowany system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych umożliwiający ciągłe podnoszenie kwalifikacji, a wraz z nimi większą samodzielność i odpowiedzialność, a w konsekwencji awans zawodowy. Z myślą o przyszłości firmy, staramy się też partycypować w kosztach nauki języka angielskiego i niemieckiego czy nauki na studiach podyplomowych.
Program zarządzania talentami "Kuźnia Europy"
Program zarządzania talentami "Kuźnia Europy"
Elitarną alternatywą podstawowego systemu szkolenia pracowników jest program zarządzania talentami „Kuźnia Europy”. Osoby o wysokim potencjale, osiągające ponadprzeciętne rezultaty otrzymują propozycję indywidualnej ścieżki rozwoju (specjalistycznej, lidera lub zgodnej z indywidualnymi oczekiwaniami) w ramach struktury firmy.
Pakiety medyczne i sportowo-rekreacyjne
Pakiety medyczne i sportowo-rekreacyjne
W trosce o zdrowie i komfort Pracowników oferujemy rozbudowany pakiet świadczeń medycznych w sieci prywatnych przychodni dysponującej kilkuset placówkami partnerskimi w całej Polsce. Pakietem mogą zostać objęci, na preferencyjnych warunkach, również Członkowie Rodzin Pracowników.

Wszystkim zainteresowanym zapewniamy również możliwość korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całej Polski.
Spotkania ogólnofirmowe
Spotkania ogólnofirmowe
Firma dba również o integracje pracowników. Organizujemy wyjazdowe spotkania integracyjne, uroczystości rocznicowe, pikniki dla pracowników i ich rodzin, spotkania wigilijne oraz inne spontaniczne imprezy i wycieczki (wydarzenia).
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2016