O UFK

  • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

 

 

  • Celem poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jest wzrost wartości ich Aktywów

 

  • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz, zawiera obowiązujący statut danego Funduszu. Informacje o miejscu, w którym ww. dokumenty są dostępne, podane są na stronach poszczególnych UFK

 

 

  • Zasady funkcjonowania poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017