EUROPA NEUTRAL

O UBEZPIECZENIU

charakter

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas

Sugerowany minimalny czas trwania:

5 lat
zakres

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 70 lat
skladka

Składka:

jednorazowa Składka Podstawowa – minimalnie 10 000 zł, Składka Dodatkowa - od 5 000 zł (maksymalna suma Składek Dodatkowych to 50 000 zł)
aktywa ufk

Aktywa UFK:

Certyfikaty Inwestycyjne emitowane przez Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty:

Wstępna od Składki Podstawowej, Wstępna od Składki Dodatkowej, za Ryzyko, Administracyjna, Likwidacyjna
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online

Zalety:
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy oparty na Certyfikatach Inwestycyjnych emitowanych przez Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty daje możliwość wypracowania dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych
  • ubezpieczenie "Europa Neutral" przeznaczone jest dla inwestorów, którzy oczekują potencjalnych zysków przy relatywnie niskim zaangażowaniu finansowym (Składka Podstawowa już od 10 000 zł)
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017