GOLD INVEST

O UBEZPIECZENIU

charakter ubezpieczenia
Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas
Sugerowany minimalny czas trwania:   

5 lat
zakres ochrony
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek
Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 62 lat
skladka
Składka:

Składka Jednorazowa – minimalnie 10 000 zł
aktywa ufk
Aktywa UFK:

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych
ochrona kapitalu nie
Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie
Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty
Opłaty:
wstępna od Składki, administracyjna, za ryzyko ubezpieczeniowe
dyspozycje
Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Konwersja, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online
Podgląd online w Serwisie Internetowym

Zalety:
  • inwestycja w UFK Europa GI QUERCUS Gold (Parasolowy) umożliwia ekspozycję na rynek złota
  • możliwość aktywnego reagowania na aktualną sytuację na rynku poprzez Konwersję
  • brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku Konwersji pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi oferowanymi w ramach ubezpieczenia „GOLD INVEST”
  • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczającego w trakcie trwania Umowy Ubezpiezenia
  • możliwośc wskazania przez Ubezpieczającego osób uprawnionych, które otrzymają Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczającego lub Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017