NOWA CZYSTA ENERGIA ZYSKU (VIII)

O UBEZPIECZENIU
 
charakter ubezpieczenia
Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas
Czas trwania:

3 lata
zakres udzielanej ochrony
Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci oraz dożycia do końca Okresu Odpowiedzialności
wiek
Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 77 lat
skladka
Składka:


jednorazowa - minimalnie 3 000 zł

aktywa ufk
Aktywa UFK:

instrument pochodny, depozyty bankowe oraz środki pieniężne
ochrona kapitalu
Ochrona kapitału:

102% Składki na koniec Okresu Odpowiedzialności
ryzko
Ryzyko inwestycyjne:

niższe
oplaty
Opłaty:

Administracyjna, za Ryzyko, Operacyjna
dyspozycje
Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online
Podgląd online w Serwisie Internetowym


Zalety:
  • ochrona kapitału na poziomie 102% Składki na koniec Okresu Odpowiedzialności
  • ubezpieczenie "Nowa Czysta Energia Zysku" umożliwia osiągniecie maksymalnego zysku w wysokości 14% brutto Składki na koniec Okresu Odpowiedzialności
  • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia
  • możliwość wskazania przez Ubezpieczonego osób uprawnionych, które otrzymają Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu zgonu Ubezpieczonego

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017