LIDERZY CSR (I subskrypcja)

O UBEZPIECZENIU
 
charakter ubezpieczenia

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas

Sugerowany minimalny czas trwania:

4 lata
zakres udzielanej ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci oraz dożycia do końca Okresu Odpowiedzialności
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 76 lat
skladka

Składka:


jednorazowa - minimalnie 5 000 zł

aktywa ufk

Aktywa UFK:

instrument pochodny, depozyty bankowe oraz środki pieniężne
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

90% Składki na koniec Okresu Odpowiedzialności
ryzko

Ryzyko inwestycyjne:

średnie
oplaty

Opłaty:

Administracyjna, za Ryzyko, Operacyjna
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online


Zalety:
  • ochrona kapitału na poziomie 90% Składki na koniec Okresu Odpowiedzialności
  • ubezpieczenie "Liderzy CSR" umożliwia osiągniecie atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji w spółki realizujące strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility) 
  • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczającego w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia
  • możliwość wskazania przez Ubezpieczającego osób uprawnionych, które otrzymają Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu zgonu Ubezpieczającego

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017