OCHRONA TOŻSAMOŚCI
Ubezpieczenie na wypadek bezprawnego wykorzystania Twoich danych


Czasem chwila nieuwagi może narazić Cię na ryzyko kradzieży tożsamości. Wystarczy, że udostępnisz komuś swój dowód osobisty albo wyjawisz dane osobowe, w tym PESEL i pewnego dnia dowiesz się, że musisz spłacać kredyt, którego nie zaciągnąłeś albo pokryć koszty zniszczenia pokoju hotelowego, w którym nigdy nie byłeś. Najpewniej doszło do wyłudzenia i wykorzystania Twojej tożsamości. Ujawnianie danych osobowych to często efekt wymogów stawianych w różnych miejscach. Nigdy jednak nie masz pewności czy Twoje dane są w pełni strzeżone przed wyciekiem. Zabezpiecz swoje interesy prawne kupując ubezpieczenie ochrony tożsamości, które oferuje dwa rodzaje pomocy: ochronę i asystę prawną. Kiedy padniesz ofiarą kradzieży tożsamości otrzymasz wsparcie w postaci porad prawnych, sporządzenia pism do odpowiednich organów czy pokrycia kosztów postępowania sądowego.

 


 

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty:

WYGODNY ZAKUP

Prosty i szybki zakup ubezpieczenia 100% on-line, w trzech krokach.

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA

W przypadku kradzieży tożsamości, kwestie prawne nie będą Twoim zmartwieniem, gdyż nasze ubezpieczenie daje Ci kompleksową opiekę prawną, na którą składają się:

Ochrona prawna
Refundacja kosztów ochrony interesów prawnych poniesionych, lub takich, które będziesz musiał ponieść, m.in. kosztów:

 • procesu sądowego przed sądem powszechnym
 • postępowania sądu polubownego
 • poręczenia majątkowego
 • postępowania egzekucyjnego
 • wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego

Asysta prawna
Daje Ci dostęp do telefonicznego Centrum Asysty Prawnej, gdzie profesjonalni prawnicy udzielą Ci pomocy w formie informacji, konsultacji i porad prawnych oraz opinii prawnych, m.in. w zakresie:

 • zastrzegania dokumentów
 • analizy zdarzeń poprzedzających kradzież tożsamości w celu ustalenia momentu popełnienia przestępstwa
 • sporządzania oświadczeń, wniosków, petycji do banków, urzędów
 • przesyłania wzorów pism prawnych należących do powszechnego obrotu
 • informowania o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw
 • wskazania właściwych sposobów zabezpieczania się przed kradzieżą tożsamości
 • informowania o kosztach prowadzenia sporów prawnych
 • przesyłania tekstów aktów prawnych
 • udzielania informacji teleadresowych o sądach, prawnikach, notariuszach itp.
 • pomocy w znalezieniu adwokata lub radcy prawnego, który podejmie się prowadzenia danej sprawy

Ponadto, w ramach asysty prawnej masz prawo do korzystania z:

 • informacji prawnej - bez ograniczeń
 • konsultacji i porad prawnych- nie więcej niż 1 raz w miesiącu (12 w okresie 12 miesięcy)
 • opinii i imiennych dokumentów prawnych - nie więcej niż 1 raz na kwartał (4 w okresie 12 miesięcy)

Suma ubezpieczenia w ramach ochrony prawnej wynosi 20 000 zł.

OKRES UBEZPIECZENIA 
Ochrona świadczona jest w okresie 12 miesięcy.

Więcej informacji:

Podajemy nasze dane, często nie wiedząc, co osoba prosząca o nie zamierza z nimi zrobić. Zagrożeniem jest też wyciek danych z miejsc, gdzie są przechowywane w celach administracyjnych i powinny być ściśle strzeżone. Możemy zatem paść ofiarą kradzieży dowodu, a co za tym idzie tożsamości. Oszust może wtedy posłużyć się skradzionym dokumentem czy danymi osobowymi i wziąć pożyczkę bądź podpisać umowę na abonament na Twoje nazwisko. Wsparciem w zabezpieczaniu się przed nielegalnie zaciągniętym kredytem może być alert BIK, który otrzymasz zawsze, kiedy ktoś złoży wniosek o kredyt na Twoje dane osobowe. Wykorzystanie danych jest poważnym przestępstwem i jeszcze poważniejszym problemem dla poszkodowanego. Koszty wybrnięcia z niego są znaczne, gdyż wiążą się z wynajęciem prawnika. Jeżeli obawiasz się następstw kradzieży tożsamości, nie chcesz pozostać bez fachowej pomocy, odpowiednim rozwiązaniem jest skorzystanie z gotowego rozwiązania. Ubezpieczenie Ochrona tożsamości zawiera kompleksowy pakiet usług na wypadek bezprawnego wykorzystania danych osobowych, w tym PESEL.

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., w tym informacje o wyłączeniach odpowiedzialności, zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ochrona prawna tożsamości.

Przedstawiony opis ubezpieczenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

ZARZĄDZAJ SWOIMI PRODUKTAMI ONLINE 24/7 Załóż bezpłatne konto w Serwisie Internetowym Grupy Europa Rejestracja
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017