OC W ŻYCIU PRYWATNYM
Ubezpieczenie na wypadek nieumyślnego spowodowania szkody


Życie czasem zaskakuje niemiłymi niespodziankami, a wypadek może przytrafić się każdemu. Pęknięta rura to nie tylko problem w Twoim mieszkaniu, ale również u sąsiadów z dołu. Nawet małe dzieci potrafią nieźle nabroić, a za szkody wyrządzone przez nie odpowiadają rodzice. Każdego dnia podczas wykonywania nawet najprostszych czynności życia prywatnego jesteś narażony na wyrządzenie komuś szkody, dlatego już teraz pomyśl o odpowiednim zabezpieczeniu. Ubezpieczenie OC zapewni Ci ochronę przed skutkami finansowymi roszczeń innych osób i da pewność, że w razie zaistnienia niepożądanej sytuacji będziesz mógł łatwiej zrekompensować straty.

 


 

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty:

WYGODNY ZAKUP

Prosty i szybki zakup ubezpieczenia 100% on-line w 3 krokach.

SPECJALNIE DLA CIEBIE

U nas sam wybierasz sumę gwarancyjną dostosowaną do Twoich potrzeb, nawet do 100 000 zł. Odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

STANDARDOWA OCHRONA

Przedmiotem ubezpieczenia jest Twoja odpowiedzialność cywilna, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym do wykonywania czynności życia prywatnego w następstwie czynu niedozwolonego jesteś zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej innym. Przedmiotem ubezpieczenia jest również odpowiedzialność cywilna pomocy domowej wobec osób trzecich za szkody wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wynikające z:

 • posiadania lub użytkowania nieruchomości łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi,
 • posiadania lub używania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego,
 • amatorskiego uprawiania sportu
 • oraz wyrządzone przez posiadane zwierzęta.

   

ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE

W ramach swojej odpowiedzialności i w granicach sumy gwarancyjnej zobowiązujemy się m.in. do:

 • wypłaty należnych odszkodowań w Twoim imieniu
 • pokrycia uzasadnionych kosztów niezbędnych do zapobieżenia zwiększeniu się rozmiarów szkody
 • pokrycia kosztów sądowych związanych z Twoją ochroną przed roszczeniem osoby trzeciej
 • pokrycia kosztów postępowania ugodowego w związku z roszczeniami zgłoszonymi wobec Ciebie lub Twojej rodziny
 • pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców.

OKRES UBEZPIECZENIA 

Ochrona świadczona jest w okresie 12 miesięcy, sam zdecyduj, kiedy ma się ona rozpocząć.

ZARZĄDZAJ SWOIMI PRODUKTAMI ONLINE 24/7 Załóż bezpłatne konto w Serwisie Internetowym Grupy Europa Rejestracja
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017