KorpoInvest

O UBEZPIECZENIU
 
charakter ubezpieczenia

Charakter ubezpieczenia:          

grupowe ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas

Sugerowany minimalny czas trwania:

3 lata
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek

Wiek Ubezpieczonego: 

18 – 70 lat
skladka

Składka:


jednorazowa - minimalnie 5 000 zł, Składka Dodatkowa - od 2 000 zł

aktywa ufk

Aktywa UFK:

przede wszystkim obligacje korporacyjne
ochrona kapitalu nie

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko

Ryzyko inwestycyjne:

średnie
oplaty

Opłaty:

za ryzyko, Wstępna od Składki Podstawowej, za zarządzanie, Administracyjna, Likwidacyjna
dyspozycje

Dyspozycje:

rezygnacja z ubezpieczenia, Częściowy Wykup, zmiana danych do ubezpieczenia
podglad online

Zalety:
  • możliwość zainwestowania w Ubezpieczeniowy Funduszu Kapitałowy bazujący na obligacjach korporacyjnych
  • oferujemy aktywnie zarządzany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „Europa UFK Obligacji Korporacyjnych” inwestujący w starannie wyselekcjonowane aktywa

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017