Gold Performance

O UBEZPIECZENIU
 
charakter ubezpieczenia

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas

Sugerowany minimalny czas trwania:

2 lata
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 70 lat
skladka

Składka:


jednorazowa - minimalnie 20 000 zł

aktywa UFK

Aktywa UFK:

depozyty bankowe, kontrakty terminowe na złoto (Gold Future), środki pieniężne
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty:

Wstępna, za ryzyko, za zarządzanie, Likwidacyjna, od Wyników
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online

Zalety:
  • możliwość zainwestowania w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy bazujący na notowaniach cen złota
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „EUROPA FUND GPX/2012/01” opiera się na strategii inwestycyjnej zarządzanej przez Noble Funds TFI S.A.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017