Idealny Fundusz

O UBEZPIECZENIU
 
charakter ubezpieczenia

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas trwania

Sugerowany minimalny czas trwania:

3 lata
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 64 lat
skladka

Składka:


jednorazowa - minimalnie 10 000 zł

aktywa ufk

Aktywa UFK:

depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach funduszy inwestycyjnych: Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
ochrona kapitalu nie

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty:

za Ryzyko, Administracyjna, Likwidacyjna, od wyników
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online


Zalety:
  • środki pieniężne alokowane są w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „NOBLE IDEAL FUND” o strategii inwestycyjnej opierającej się na funduszach inwestycyjnych Noble Funds TFI S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017