KOMUNIKATY

Wybierz rok

06.04.2016
Informacja o zmianie nazwy oraz polityki inwestycyjnej UFK Europa Investor Agrobiznes (Investor SFIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, iż z dniem 06.04.2016 r. UFK Europa Investor Agrobiznes (Investor SFIO) zmienił nazwę na: UFK Europa Investor Niemcy (Investor SFIO).

Zmiana nazwy Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego związana jest ze zmianą nazwy i polityki inwestycyjnej Funduszu Investor Parasol SFIO, którego jednostki uczestnictwa stanowią aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z: Investor Agrobiznes (Investor SFIO) na: Investor Agrobiznes (Investor SFIO).

 

Więcej
25.02.2016
Informacja o zmianie nazwy i kodu w serwisie Bloomberg spółki wchodzącej w skład koszyka spółek w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i dożycie „Elita Europy"
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległa nazwa i kod w serwisie Bloomberg jednej ze spółek wchodzących w skład koszyka spółek, których notowania cen akcji są podstawą do przyznawania i ustalania wysokości premii dla Ubezpieczającego w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i dożycie „Elita Europy” (kod: 2014_ELE_01_v.01) (dalej: OWU), zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 03/09/14 z dnia 18.09.2014 r. Więcej
08.12.2015
Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej

Informacja o ostatecznym współczynniku opłaty administracyjnej dla wszystkich Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie „Nowa Czysta Energia Zysku" zawartych na podstawie Wniosków o zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożonych w VIII okresie subskrypcji.

 

Więcej
30.10.2015
Informacja o planowanym utworzeniu nowego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje o planowanym utworzeniu poniższego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego:

- UFK Europa InWarren (aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego będą stanowiły Certyfikaty Inwestycyjne InWarren Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego).Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


infolinia
INFOLINIA
801 500 300
71 369 28 87

NOTOWANIA
więcej notowań
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017