KOMUNIKATY

Wybierz rok

04.08.2016
Informacja o zmianie nazwy UFK Europa Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że w związku z powziętą przez Towarzystwo informacją o zmianie polityki inwestycyjnej i nazwy Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa UFK Europa Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych, z dniem 05.08.2016 r. UFK Europa Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych zmienia nazwę na: UFK Europa Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych.

Więcej
09.06.2016
Informacja o zmianie kodu w serwisie Bloomberg dla spółki SUNEDISION INC, obowiązuje od 22.04.2016 r.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległ kod w serwisie Bloomberg, który został wskazany w: Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku” (kod: 2014_BOSNCEZ_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku II” (kod: 2014_BOSNCEZII_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku III” (kod: 2014_BOSNCEZIII_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku IV” (kod: 2014_BOSNCEZIV_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku V” (kod: 2014_BOSNCEZV_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku VI” (kod: 2014_BOSNCEZVI_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku VII” (kod: 2014_BOSNCEZVII_03_v.01), Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Nowa Czysta Energia Zysku VIII” (kod: 2014_BOSNCEZVIII_03_v.01), z: SUNE US Equity na: SUNEQ US Equity.

W razie pytań prosimy o kontakt.

19.05.2016
Informacja o planowanej likwidacji UFK Europa NN Selektywny (NN FIO)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że z dniem 24 czerwca 2016 r. z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela zlikwiduje UFK Europa NN Selektywny (NN FIO), który oferowany jest w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel”, Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel na Start” oraz Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II”.

Więcej
19.04.2016
Informacja o planowanej likwidacji UFK Europa Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że z dniem 12 maja 2016 r. z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela zlikwiduje UFK Europa Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund A (Acc) (PLN) (hedged), który oferowany jest w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel” oraz Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „FWR Optymalny Portfel na Start”.

Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


infolinia
INFOLINIA
801 500 300
71 369 28 87

NOTOWANIA
więcej notowań
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017