AKTUALNOŚCI

10.03.2010

Miliard przypisu i ponad 56 mln zł zysku EUROPY

Po I półroczu 2009 roku Grupa Kapitałowa EUROPA osiągnęła rekordowy zysk. Obie Spółki zarobiły ponad 56 mln zł. W tym czasie spółka życiowa niemal podwoiła swój wynik.


TU na Życie EUROPA SA pozyskała 988 mln zł składki przypisanej brutto (wg PSR) w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2009 roku. W tym samym czasie wynik netto TU na Życie EUROPA SA wzrósł o 90% w stosunku do takiego samego okresu rok wcześniej i wyniósł ponad 20 mln zł. Obie spółki istotnie przekraczają plany przyjęte na ten rok przez Zarząd. W wielu liniach produktowych nawet dwukrotnie. „Pierwsza połowa 2009 roku to szczególnie trudny okres dla instytucji finansowych. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni z tak dobrych wyników naszej Grupy. Ochrona ubezpieczeniowa nabiera dziś jeszcze większego znaczenia. Wzrastające bezrobocie, trudności w pozyskaniu finansowania na zakup nieruchomości, niepewność związana z cenami mieszkań są impulsem do częstszego korzystania z naszych produktów. Z kolei EUROPA Życie wciąż proponuje nowe, innowacyjne rozwiązania finansowe, które bardzo dobrze przyjmuje rynek" – mówi Jacek Podoba, Prezes TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA. "Jesteśmy firmą, która z obecnego kryzysu stara się wyjść jeszcze silniejsza niż przed jego rozpoczęciem. Pierwsze półrocze dowodzi, że możemy ten ambitny cel osiągnąć" – dodaje Prezes Podoba. TU EUROPA SA w I półroczu 2009 roku zebrała ponad 140 mln zł przypisu (wg PSR), tj o ponad 7 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypracowany przez Spółkę wynik netto wyniósł 36 mln zł. „Szacuję, że już w 2010 roku rynek bancassurance ponownie zacznie rosnąć. Drastyczny spadek akcji kredytowej na rynku nie spowodował istotnego zmniejszenia przychodów z bancassurance, ze względu na rosnącą penetrację ubezpieczeniową w produktach bankowych (w niektórych przypadkach, jak ubezpieczenie od bezrobocia, penetracja nawet się podwoiła). "Spowolnienie gospodarcze oraz trudniejsza sytuacja na rynkach finansowych jest szansą na dalszy rozwój i generowanie nowych rozwiązań produktowych" – mówi Krzysztof Rosiński, Wiceprezes TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA. "Większość wiodących produktów z portfela Spółki Majątkowej przeżywa swój ponowny renesans. Nasze innowacyjne rozwiązania bancassurance, jak choćby Title Insurance, rynek przyjmuje bardzo entuzjastycznie. Innowacja, elastyczność i szybkość wdrożenia to podstawy strategii, która sprawdza się w kryzysie, przekładając się na rosnące zyski” – podsumowuje Wiceprezes Krzysztof Rosiński. Z wynikiem 56 mln zł zysku Grupa osiągnęła 116% dynamikę wzrostu wyniku finansowego netto. Suma bilansowa GK EUROPA po sześciu miesiącach bieżącego roku wyniosła niemal 3,5 mld zł. Oznacza to wzrost o ponad 1 mld zł względem roku 2008.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017