AKTUALNOŚCI

10.03.2010

Rating EUROPY

Stały wzrost wyniku i przypisu Spółek TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA, dobra pozycja operacyjna oraz niska ekspozycja portfela inwestycyjnego na ryzyko rynkowe, według oceny prestiżowej agencji Fitch Ratings nadanej EUROPIE.


„Na efekt dynamiki rozwoju Grupy Kapitałowej EUROPA, odzwierciedlanej w doskonałych wynikach finansowych obu Spółek, wpływ mają m.in. nowatorskie rozwiązania inwestycyjne, w których EUROPA jest niekwestionowanym liderem rynku" – mówi Jacek Podoba, Prezes TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA. "Sukces sprzedaży produktów strukturyzowanych i inwestycyjnych przełożył się na koncentrację inwestycji i zwiększenie zaangażowania w ramach grupy Getin Holding" – podkreśla Prezes Podoba. Specyfika oraz innowacyjność EUROPY zaowocowały nie tylko rekordowym przypisem niemal 3 mld zł w 2008 roku (wg PSR), ale także awansem na 3 miejsce pośród ubezpieczycieli życiowych po trzecim kwartale minionego roku. "Taki wynik osiągnęliśmy głównie dzięki sprzedaży dużych wolumenów wraz z naszymi kluczowymi Partnerami, czyli Getin Bankiem SA, Noble Bankiem SA, Deutsche Bankiem PBC SA, czy Lukas Bankiem" – dodaje Prezes Podoba. "Podkreślić należy, że GK EUROPA realizuje w tym roku, na przekór sytuacji kryzysowej całego sektora finansowego, wynik wyższy niż w roku minionym" – podkreśla Jacek Podoba. Grupa Kapitałowa EUROPA należy do grona polskich instytucji finansowych, których wiarygodność poświadczają oceny ratingowe. Zgodnie z oceną prestiżowej agencji Fitch Ratings, rating odzwierciedla dobrą pozycję operacyjną obu Spółek oraz stały wzrost wyniku finansowego (o 36% w 2008 roku vs 2007 rok) i składki przypisanej (o 105 % w 2008 roku vs rok 2007 wg PSR). Fitch ocenia pozytywnie niską ekspozycję portfela inwestycyjnego na ryzyko rynkowe, z uwagi na to, iż mniej niż 10% inwestuje się w akcje i obligacje, a większość środków inwestowana jest w depozyty bankowe. Fitch nie zaobserwował negatywnego wpływu kryzysu ekonomicznego na wyniki obu spółek. Spółki EUROPA otrzymały międzynarodowy rating Siły Finansowej Ubezpieczyciela (IFS) na poziomie „BB” oraz na rynku krajowym rating „BBB”. Rating został zrównany do ratingu Getin Banku SA.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017