AKTUALNOŚCI

09.11.2010

Podwojenie sprzedaży Grupy do poziomu 3,9 mld zł !

Podwojenie sprzedaży Grupy do poziomu 3.9 mld zł,  ponad 108 mln zł zysku netto oraz podniesienie kapitałów o ponad 230 mln zł to podsumowanie sukcesów EUROPY po trzech kwartałach 2010 roku !


 - Pierwsze 9 miesięcy br. mamy bardzo udane - oprócz rekordowych wyników sprzedaży oraz najwyższych w historii Grupy EUROPA zysków, z dużym sukcesem zamknęliśmy proces podnoszenia kapitałów w drodze emisji nowych akcji. - powiedział Jacek Podoba, Prezes Zarządu TU EUROPA SA, TU na Życie EUROPA SA - Dzisiaj akcjonariat EUROPY w ponad 1/3 składa się z nowych akcjonariuszy, a cena akcji EUROPY na GPW wzrosła o blisko 50% w porównaniu z ceną z okresu sprzed transakcji.

Dzięki emisji nowych akcji kapitały własne Grupy, które wyniosły na koniec trzeciego kwartału ponad pół miliarda złotych, zostaną powiększone o dalsze 231 mln zł wpływów netto z emisji. Od transakcji sprzedaży nowych akcji cena walorów TU EUROPA SA utrzymuje się na poziomie ok. 180 zł w porównaniu z ceną sprzedaży, która ustalona została na 152 zł. Asymilacja nowych akcji nastąpi 9 listopada 2010 roku i tego dnia zakończony zostanie proces podnoszenia kapitałów Grupy.

Do końca września br. sprzedaż obu Spółek wzrosła blisko dwukrotnie (97%) w porównaniu z takim samym okresem roku 2009 (3,9 mld zł w 2010 r. w relacji do 2,0 mld zł w 2009 r. wg PSR). Zysk netto Grupy za pierwsze 9 miesięcy 2010 r. osiągnął 108,9 mln zł (wg MSR). Oznacza to wzrost o 21% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy wynik Grupy wynosił 90,0 mln zł.

W tym okresie TU na Życie EUROPA SA wypracowało ponad 3,5 mld zł składki przypisanej brutto (wg PSR), w porównaniu z 1,8 mld zł w analogicznym okresie 2009 r. Spółka życiowa zakończyła III kw. zyskiem netto 56,5 mln zł (wg MSR), odnotowując wzrost o 82% w stosunku do wyniku za trzy kwartały roku 2009, który wyniósł 31,0 mln zł. Tak dynamiczny wzrost jest głównie efektem bardzo silnej pozycji TU na Życie EUROPA SA w obszarze produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym.

TU EUROPA SA zamknęło trzy kwartały 2010 r. rekordowym wynikiem sprzedaży wynoszącym prawie 375,8 mln zł (wg PSR), co oznacza niemal 60% wzrostu w stosunku do trzech kwartałów ubiegłego roku (237,3 mln zł). Spółka majątkowa wypracowała 52,7 mln zł zysku (wg MSR), w porównaniu do 59,0 mln zł w analogicznym okresie w 2009 r. Nieznaczny spadek wyniku spółki majątkowej jest powiązany ze słabszymi wynikami banków w obszarze produktów consumer finance, do których dołączane są produkty TU EUROPA SA.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017