AKTUALNOŚCI

20.12.2011

Klienci TU na Życie Europa dobrze zarobili na ropie

Przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA oraz Deutsche Bank PBC 12-miesięczny produkt strukturyzowany „DB Gwarancja Petro Bonus”, który zakończył się na początku grudnia b.r., wypracował premię w wysokości aż 14 %. To doskonały wynik w obliczu niepewnej sytuacji na rynkach finansowych. Pierwsza subskrypcja produktu, podobnie jak dwie kolejne, była dostępna dla klientów Deutsche Banku PBC.

„DB Gwarancja Petro Bonus” to produkt strukturyzowany. Klienci na koniec okresu odpowiedzialności otrzymali świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia do końca tego okresu powiększone o premię uzależnioną od wyniku wypracowanego na instrumentach finansowych. Produkt opierał się na inwestycjach w kontrakty terminowe na ropę naftową notowane na nowojorskiej giełdzie NYMEX. W ciągu roku zarobił dla klientów 14 %. Roczne ubezpieczenie strukturyzowane , oprócz pełnej gwarancji kapitału z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia, oferowało również ochronę ubezpieczeniową na wypadek zgonu w trakcie trwania okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Istotne, że premia wypłacana klientowi na koniec okresu inwestycji w ramach świadczenia ubezpieczeniowego nie podlegała podatkowi od zysków kapitałowych. Produkt był dostępny w sieci oddziałów Deutsche Banku PBC w 2010 r. Grupę Ubezpieczeniową Europa tworzą: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA. Grupa specjalizuje się w ubezpieczeniach sprzedawanych w powiązaniu z ofertą bankową - bancassurance. Na koniec 2010 r. Europa była trzecią największą grupą ubezpieczeniową na polskim rynku wg składki przypisanej brutto (wg PSR, dane KNF). Jako jedna z dwóch firm ubezpieczeniowych TU Europa jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017