AKTUALNOŚCI

11.01.2012

GOLD TRACKER - nowy produkt Europy na wagę złota

GOLD TRACKER to nowy produkt przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA przy współpracy z Open Finance SA oraz Noble Funds TFI SA, łączący w sobie ubezpieczenie na życie z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego celem jest odzwierciedlanie zmiany procentowej ceny złota obliczanej na podstawie popołudniowego fixingu na giełdzie w Londynie.

GOLD TRACKER jest dostępny w sieci oddziałów Open Finance SA w formie grupowego ubezpieczenia na życie na czas nieokreślony. Środki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego GOLD TRACKER zarządzanego przez Noble Funds TFI SA są inwestowane w kontrakty terminowe na złoto (Gold Future), notowane na Giełdzie Instrumentów Pochodnych w Chicago (CME). Strategia inwestycyjna Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego GOLD TRACKER zakłada zajmowanie wyłącznie długich pozycji na kontaktach terminowych opiewających na złoto, co oznacza, że w przypadku wzrostu wartości ceny instrumentów bazowych, osiągane będą zyski na otwartych pozycjach. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy nie może natomiast zarabiać na spadkach notowań z uwagi na wyłączenie możliwości otwierania pozycji krótkich. Minimum inwestycyjne wynosi 5 000 zł. Ubezpieczyciel pobiera następujące opłaty: za zarządzanie, za ryzyko, od wyników oraz likwidacyjną. Klient zostaje ubezpieczony na wypadek śmierci i może na tę okoliczność wskazać osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego. Produkt jest oferowany w sprzedaży ciągłej.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017