AKTUALNOŚCI

10.04.2012

„Farmer" i „Farmer Plus" wygospodarowali wysokie zyski

„Farmer” i „Farmer Plus”, produkty strukturyzowane stworzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA we współpracy z New World Holding SA (dawniej New World Sp. z o.o.), w ciągu 3 lat okresu ubezpieczenia wypłaciły klientom po ok. 28 proc. premii, co oznacza uśredniony roczny zysk w wysokości 9,333 proc.

Produkty te były oferowane w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, a jeden z ich atutów stanowiło zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. „Farmer” i „Farmer Plus” opierały się na cenach kontraktów terminowych opiewających na najpopularniejsze surowce rolne: pszenicę, soję i kukurydzę, notowanych na giełdzie CBOT (Chicago Board of Trade). Każdego roku produkty umożliwiały naliczanie kuponu w wysokości 15%, który przy partycypacji 93,33 proc. oferował roczną premię 13,9995 proc. Premia była wypłacana pod warunkiem, że cena kontraktu na każdy z surowców rolnych wzrosła w dacie obserwacji powyżej 23 proc. względem swojej wartości początkowej. Klienci na koniec trzeciego roku okresu odpowiedzialności otrzymali świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia do końca tego okresu, powiększone o premię za ostatni rok, uzależnioną od spełnienia powyższego warunku. Zakończone w marcu br. produkty były dostępne w sieci oddziałów New World Holding SA w lutym 2009 r. Ubezpieczenia strukturyzowane „Farmer” i „Farmer Plus” gwarantowały zwrot 100 proc. składki pod warunkiem dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017