AKTUALNOŚCI

06.06.2012

Róbmy swoje, nawet w kryzysie

Ponad 65 proc. przedstawicieli sektora finansowego, którzy wzięli udział w XI Europejskim Forum Bankowo-Ubezpieczeniowym, uważa, że możliwości polskiego rynku bancassurance nie zostały wyczerpane. Klienci mogą spodziewać się nowych produktów. Rynkowi gracze muszą jednak lepiej dopasowywać je do potrzeb odbiorców i zadbać o edukację klientów.

EFBU_1

Tematyka paneli skupiła się na
perspektywach rynku bancassurance.

 
EFBU_2

W forum uczestniczyła kadra
zarządzająca banków.

 
Tematem przewodnim tegorocznego Forum, zorganizowanego w dn. 30 maja – 1 czerwca br. w Jachrance k. Warszawy, było dostosowanie sektora finansowego do obecnej, trudnej sytuacji gospodarczej i wyzwania stojące przed rynkiem bancassurance w Polsce i Europie. Konfrontacja doświadczeń polskich z przykładami z innych krajów pozwoliła na refleksję, co dobrego wynika z doświadczeń rodzimego rynku. W konferencji, której motywem przewodnim było „Róbmy swoje”, wzięło udział ponad 160 przedstawicieli świata finansów. Forum od wielu lat jest organizowane przez Grupę Ubezpieczeniową Europa.

Twórca sukcesów wielu spółek z sektora finansowego, dr Leszek Czarnecki, wygłosił wykład inauguracyjny pierwszego dnia XI Europejskiego Forum Bankowo-Ubezpieczeniowego. Zwrócił uwagę na zagrożenia, które niesie ze sobą globalizacja pozostawiona bez kontroli.

- Świat dostał do ręki narzędzie, którym nie potrafi się do końca posługiwać. Globalizacja daje możliwość osiągania większych zysków, ale ryzyko powielenia błędów i natychmiastowych olbrzymich strat jest równie duże, jeśli nie większe – powiedział dr Leszek Czarnecki, przewidując, że Europa, pod pewnymi warunkami, może poradzić sobie z kryzysem, ale trzeba na to czasu.

Otwierający spotkanie Jacek Podoba, prezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa, jest przekonany, że recepta na obecną sytuację gospodarczą to posiadanie strategii i jej konsekwentne realizowanie. Ponadto w jego opinii rozwój rynku bancassurance nie może być powodowany chęcią szybkiego osiągania zysków przez podmioty finansowe, lecz długoterminowym otwarciem się na potrzeby klientów.

- Podstawą stabilnego rozwoju jest świadoma decyzja, poparta wiedzą i dostępem do rzetelnych informacji – powiedział Jacek Podoba. - Klient, który nieświadomie wybiera produkt finansowy, może rozminąć się ze swoimi oczekiwaniami. To też może spowodować straty zarówno po stronie klienta, jak i instytucji, która udostępniła taki produkt – dodał.

W opinii biorących udział w spotkaniu, głównymi wyzwaniami stojącymi obecnie przed rykiem bancassurance są kreowanie większej świadomości ubezpieczeniowej Polaków i odbudowa zaufania do instytucji finansowych. Przeprowadzona wśród uczestników sonda pozwoliła określić zjawiska, które zauważają przedstawiciele sektora finansowego. Banki i ubezpieczyciele powinni lepiej dopasowywać produkty do potrzeb klientów i realizować projekty edukacyjne, które wyjaśnią zasady korzystania z produktów finansowych. Najważniejszym kryterium wyboru ubezpieczyciela przez bank jest jakość oferty i innowacyjność produktów ubezpieczeniowych. Uważa tak 70 proc. uczestników Forum, biorących udział w badaniu. Zdaniem respondentów, z palety produktów dostępnych w sektorze bancassurance najszybciej będą się rozwijać ubezpieczenia stanowiące zabezpieczenie spłaty zobowiązań.

Obecny na Forum Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, podzielił się z uczestnikami analizą sytuacji makroekonomicznej Polski w porównaniu do otoczenia europejskiego. Jego zdaniem, dobrze w Europie już było, teraz czeka ją wiele niełatwych lat, aby pracować nad odbudową gospodarki. W tym kontekście optymistyczny jest fakt, że Polska kontynuuje wzrost gospodarczy mimo kryzysu, poprawiając swoją pozycję pod względem udziału w PKB naszej części Europy.

Pierwszego dnia Forum odbyła się także dyskusja panelowa poświęcona strategiom instytucji finansowych w czasach kryzysu. Prowadzący debatę Roman Młodkowski, dyrektor i redaktor naczelny TVN CNBC, pytał uczestników m.in., jakie doświadczenia z kryzysu wpływają na zmiany strategii. Biorący udział w dyskusji Włodzimierz Kiciński, wieloletni prezes Nordea Bank Polska, ocenił, że na kryzys najlepsze są „wartości, czyli to, w co wierzymy w trudnej sytuacji”. Należy poznać i zrozumieć swojego klienta, bo tylko biznes robiony przez ludzi z myślą o ludziach ma szansę na powodzenie.

Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku, stwierdził, że wbrew pozorom Polska jest w dobrej sytuacji, bo od dawna dostawała sygnały z innych państw, że sytuacja ekonomiczna może się pogorszyć. Widzi szansę na to, że kryzys sprowadzi nas na myślenie o rzeczach naprawdę ważnych w skali makro, jak starzenie się polskiego społeczeństwa, czy malejąca dzietność, co z kolei sprowokuje nas do zrewidowania działań i szukania skutecznych rozwiązań dla tych problemów. Nawiązując do kryzysu w branży finansowej, prezes Sobieraj powiedział, że dobrym pomysłem na przetrwanie niełatwej sytuacji jest wyszukiwanie sprzyjających okazji oraz nisz biznesowych. W jego opinii przykład Alior Banku dowodzi, że także w niepewnych czasach można zbudować nowoczesny, stabilny bank, który dobrze radzi sobie na rynku.

Sven Fokkema, członek zarządu Talanx International, dodał, że najważniejszym elementem strategii w trudnej sytuacji gospodarczej jest dopasowanie proponowanych rozwiązań do klienta. Odnosząc się do realiów naszego kraju, podkreślał, że Polska jest „zieloną wyspą” i pozostanie nią w najbliższym czasie. Jego zdaniem, zaletą naszej gospodarki są niskie koszty jednostkowe pracy wobec wysokiej wydajności oraz szybki rozwój hi-tech.

Drugi dzień konferencji skupił się na wyzwaniach stojących przed rynkiem bancassurance. Profesor Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny PwC, podczas prelekcji dotyczącej sposobów, jakimi rządy państw i instytucje finansowe radzą sobie ze spowolnieniem gospodarczym w Europie stwierdził, że polskie instytucje finansowe są dziś lepiej przygotowane na kryzys niż w 2008 r.

Wykład prof. Orłowskiego posłużył za wstęp do dyskusji panelowej poświęconej międzynarodowym doświadczeniom rynków bancassurance w Europie. Prowadzący debatę Lucio Di Geronimo, dyrektor zarządzający Unicredit, starał się zdiagnozować wpływ rynku bancassurance na rozwój całego sektora ubezpieczeń. W opinii uczestników kooperacja pomiędzy bankami a ubezpieczycielami będzie się zacieśniać, co widać już na rynkach bardziej dojrzałych niż Polska. Spoglądając na tworzące się rynki, np. Rosję, możemy zauważyć, że realizują scenariusz, który w Polsce mogliśmy obserwować kilka lat temu.

Z debaty „Scenariusze rozwoju bancassurance w Polsce”, prowadzonej przez dr Krzysztofa Rosińskiego, prezesa Getin Noble Banku, wynika, że kluczem do sukcesu w bancassurance jest bliska współpraca i zaangażowanie ze strony zarówno banku, jak i ubezpieczyciela, a najbardziej efektywny model współpracy to ten oparty na otwartej platformie. Zbigniew Kudaś, wieceprezes Kredyt Banku wskazał, że ważną grupą klientów, którzy będą korzystali z rozwiązań bancassurance stają się małe i średnie firmy.

Podsumowaniem XI Europejskiego Forum Bankowo-Ubezpieczeniowego była debata „Przed czym stoi polski rynek finansowy?”. Jacek Lewandowski, prezes Ipopema Securities, dociekał, czy instytucje działające w Polsce są należycie zabezpieczone przed perturbacjami płynącymi ze strefy euro. W opinii uczestników nowe regulacje prawne nie mogą być jedynym stosowanym narzędziem w ochronie rynku. Konieczne jest wprowadzenie samokontroli w poszczególnych organizacjach tak, aby minimalizować ryzyko i nie przenosić go na pozostałych uczestników rynku, w tym także klientów.

Honorowy patronat nad XI Europejskim Forum Bankowo-Ubezpieczeniowym objęli: Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń i Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017