AKTUALNOŚCI

22.08.2013

Dzięki rekordowej sprzedaży Europa wiceliderem ubezpieczeń na życie

Grupa Ubezpieczeniowa Europa w pierwszych sześciu miesiącach 2013 r. osiągnęła najlepszą sprzedaż w swojej historii, wypracowując ponad 1,1 mld. zł składki przypisanej brutto (wg MSR). TU na Życie Europa S.A. zwiększyło sprzedaż niemal pięciokrotnie, a TU Europa S.A ponad dwa razy. W obu spółkach siłą napędową sprzedaży były produkty ubezpieczeniowe oferowane w segmencie bancassurance. Wynik finansowy Grupy w tym czasie wyniósł 41,5 mln. zł.

Spółka majątkowa zebrała prawie 320 mln. zł składki (wg MSR i PSR) oraz wypracowała niemal 23 mln. zł zysku. TU na Życie Europa S.A. sprzedało polisy za ponad 800 mln. zł (wg MSR i odpowiednio za ponad 1,1 mld. zł wg PSR), zarabiając ponad 18 mln. zł. W sumie obie firmy zwiększyły przypis (wg MSR) 3,5 razy. 

- W pierwszym półroczu tego roku zawarliśmy niemal tysiąc umów i aneksów na dystrybucję swoich produktów. Zdobywamy kolejne duże kontrakty oraz dywersyfikujemy dystrybucję. Efektem jest dynamiczny wzrost sprzedaży mimo niełatwego okresu w sektorze finansowym – mówi Jacek Podoba, Prezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa. - Pozostajemy liderem relacji z bankami, współpracując regularnie z 19. spośród 25. największych banków w Polsce – dodaje Jacek Podoba.

Składka uzyskana z ubezpieczeń ochronnych do kredytów ratalnych i gotówkowych oferowanych przez spółki Europy wzrosła o prawie 200 procent. Sprzedaż tych produktów w pierwszym półroczu 2013 r. mocno się rozwijała W spółce majątkowej największy wolumen przyniosły ubezpieczenia finansowe dla MSP. Pozyskana z nich składka wzrosła w I półroczu aż 6-krotnie. Wpływ na to miała w dużej mierze doskonała sprzedaż ubezpieczenia od utraty zysku dla mikroprzedsiębiorstw, wprowadzonego w kanale bankowym. Jest to popularne wśród dużych firm ubezpieczenie „business interruption”, dostosowane precyzyjnie przez Europę do specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach oferty dla MSP TU Europa sprzedało także 4 razy więcej ubezpieczeń ochrony prawnej dla mikrofirm oraz intensywnie rozwijało ofertę polis assistance dla małego biznesu.

- Produkty tworzone przez spółki Europy dają drobnym przedsiębiorcom realną ochronę na wypadek nieprzewidzianych problemów związanych z prowadzeniem biznesu. Rozbudowa oferty ubezpieczeniowej dla sektora MSP, który jest motorem polskiej gospodarki, to nasz kolejny sukces w zakresie innowacji produktowej i dystrybucyjnej – wyjaśnia Prezes Jacek Podoba.  

TU na Życie Europa w I półroczu 2013 r. wypracowało znaczące wolumeny przypisu w segmencie produktów strukturyzowanych, sprzedając ich o połowę więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Jednocześnie wzmocnione zostały działania proklienckie, w tym podnoszące komfort korzystania z ubezpieczeń. Firma dodatkowo rozbudowała elementy ochronne w produktach inwestycyjnych. 
Serwis ubezpieczeniowy tutum.pl, będący nową marką Europy, jako pierwszy na polskim rynku zaoferował produkt o charakterze inwestycyjno-oszczędnościowym w kanale direct, dostępny całkowicie online. 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017