AKTUALNOŚCI

06.12.2013

Tadeusz Hołyński nagrodzony przez Związek Banków Polskich

Doświadczony manager TU Europa, Tadeusz Hołyński, został wyróżniony za wieloletnie zaangażowanie i wkład w prace Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości. Nagrody przyznaje Związek Banków Polskich wybitnym przedstawicielom sektora finansowego i świata nauki wspierającym prace Komitetu. Projekty rozwijane w ramach Komitetu na rzecz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce przełożyły się na wiele konkretnych rozwiązań, w czym nagrodzeni mieli swój znaczący udział.

Tadeusz Hołyński to wieloletni dyrektor pionu, odpowiedzialny za stworzenie wielu ubezpieczeń finansowych w Polsce. Z Grupą Ubezpieczeniową Europa jest związany od 15 lat. Obecnie Wiceprezes Zarządu spółek Europa.ua, działających na Ukrainie. 

Tadeusz Hołyński pod koniec lat 90-tych zapoczątkował sprzedaż w sektorze bancassurance, tworząc Departament Ubezpieczeń Finansowych w TU Europa. Jednym z pierwszych produktów, opracowanych i wdrożonych przez niego na potrzeby banków, było ubezpieczenie niskiego wkładu oraz ubezpieczenie pomostowe. Poprzez wprowadzenie ubezpieczenia niskiego wkładu przyczynił się do dynamicznego rozwoju kredytu hipotecznego, który stał się dostępny dla młodych polskich rodzin nie dysponujących wymaganym wkładem własnym na zakup mieszkania. 

Okazją do wręczania nagród był X Jubileusz Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych zorganizowany w dn.28-29 listopada 2013 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017